Övervintra med Apoteket
Brief: Skapa en EMV-serie om fem produkter för Apoteket.
Utmaning: Att skapa en design som gör att det blir en intressant och sammanhängande serie i en kampanj, trots väldigt olika produkter. 
Lösning: Att arbeta fram designelement som håller samman produktserien. Få kunden att närma sig förpackningen genom illustrationer av nordiska djur med en liten faktatext till. 
Stockholm, 2019