Propr - ett brandingprojekt
Ett nystartat kommunikationsföretag behövde en grafisk profil och en hemsida. Innebörden av namnet ProPR, som står för proper och stilren kommunikation, skulle genomsyra designen som samtidigt skulle vara modern och uppseendeväckande. 
I uppdraget låg att ta fram logotyp, visitkort, fakturamall samt alla grafiska element och utseendet på hemsidan. ​​​​​​​
Följ Wordpress-länken nedan till hemsidan. 
Stockholm, hösten 2019